BİLİMSEL PROGRAM KAYIT ve KONAKLAMA BİLDİRİ GÖNDERİMİ

KONU BAŞLIKLARI

RA
Spondiloartropatiler
Otoinflamatuvar hastalıklar
Vaskülitler
Bağ doku hastalıkları
Osteoartrit
Oateoporoz
Pediatrik romatoloji
Romatoloji ve işbirliği olan branşlarda özel konular